Business Control

Business Control


In mijn visie zal de rol van de controller de komende jaren nog nadrukkelijker gaan liggen op vooruitkijken en het geven van input voor acties en beslissingen. Naast deze sturende rol en beheersende rol zal de financiële functie zich nog meer bezig gaan houden met het creëren van waarde voor de business en het managen van risico’s. Verder wil het management advies van de financial op het gebied van de (financiële) haalbaarheid van hun plannen. Door het geven van de juiste aanwijzingen kan een organisatie kansen pakken waar anderen geen risico’s durven te nemen.Forward Finance & Control wil op flexibele basis ondersteuning geven aan bovengenoemde taken/verbeterprojecten en wil daarbij een langdurige relatie met de opdrachtgever opbouwen. Vaak zijn dit taken en verbeterprojecten waaraan een organisatie, door gebrek aan tijd, te weinig prioriteit kan geven.


Concreet kunnen deze taken en verbeterprojecten onder meer bestaan uit:

Het opzetten en onderhouden van actuele (beknopte) managementinformatie.

Het vertalen van strategie in meetbare prestatie-indicatoren.

Het verbeteren van processen.

Het ondersteunen, uitdagen en overtuigen van managers en projectteams.

Het beter benutten van bestaande financiële applicaties.

Het profileren van finance binnen een organisatie.

Coachen van medewerkers binnen de financiële functie.