Projectcontrol

Projectcontrol

Wat is Projectcontrol?

Projectcontrol is het (financieel) beheersen van een project. De Projectcontroller bepaalt de werkwijze waarop een organisatie zijn projecten beheerst en legt de procedures vast. Voor de kwaliteit van de output bewaakt de Projectcontroller de procedures. Belangrijkste output is de prognose van het resultaat en de hoeveelheid geld die nodig is om het project te kunnen maken (vermogensbeslag). Verder zorgt de Projectcontroller voor de wijze waarop inzichtelijk en betrouwbaar wordt gerapporteerd.


Waarom belangrijk?

Het projectteam en management heeft tijdig betrouwbare informatie nodig om beslissingen te kunnen nemen. Vanuit een onafhankelijke rol kan Projectcontrol inzichtelijke informatie verstrekken. Verder is het belangrijk dat een projectteam bewust is van de financiële consequenties van een bepaalde beslissing. De beïnvloeding van kosten is het grootst in de ontwerpfase en neemt af naarmate een project in uitvoering komt. Het is dus belangrijk om een Projectcontroller in een vroegtijdig stadium bij een project te betrekken.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de dienstverlening van Forward Projectcontrol:


Het implementeren of verbeteren van Projectcontrol binnen uw organisatie.

Het invullen van de functie van Projectcontroller.

Het voeren van de administratie (penvoering) bij VOF's/combinaties.